Ordförklaringar:

Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer

Läkemedelsverket och Kliniska Studier Sverige har tillsammans tagit fram en utbildning som ger dig som verksamhetschef bättre kännedom om regelverk och förutsättningar när det gäller alla typer av kliniska studier.

 • Kliniska Studier Sverige - Forum Söder
 • Digitalt via Teams
 • 25 oktober 2022
 • 08.30 - 16.00
Lägg till i kalender

Regionernas ansvar för att medverka i kliniskt forskningsarbete fastslås i hälso- och sjukvårdslagen. Vid årsskiftet 2020/2021 trädde lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning i kraft, där huvudmännens ansvar för att forskning bedrivs enligt god forskningssed tydliggörs.

Om utbildningen

Som verksamhetschef är det viktigt att stimulera forskningsaktiviteter och se till att den forskning som bedrivs inom verksamheten sker på korrekt sätt. Denna utbildning ger dig som verksamhetschef bättre kännedom om regelverk och förutsättningar för alla typer av kliniska studier.

Vi hoppas dessutom inspirera kring att skapa god forskningskultur inom din verksamhet och goda förutsättningar för att bedriva kliniska studier.

Utbildningen fokuserar på verksamhetschefens ansvar i relation till lagstiftningen vid klinisk forskning.

 • Finns det likheter och skillnader mellan klinisk forskning, kliniska studier, kliniska prövningar och sjukvård?
 • Vilka lagar och regler behöver man som chef känna till och vad innebär det i praktiken?
 • Vad innebär det och vilket ansvar har man som chef när man signerar ett avtal vid kliniska studier?

Syftet med utbildningen är att du ska få en översikt över vad du som verksamhetschef har ansvar för och därför bör ha kännedom om. Den ger inte de heltäckande kunskaper inom GCP och regelverk som krävs vid arbete med kliniska prövningar. För detta hänvisar vi till vår utbildningsportal.

Målsättning

Efter avslutad utbildning ska du ha:

 • Övergripande kunskap kring de regelverk som finns kopplade till genomförandet av kliniska studier samt vilket ansvar du som verksamhetschef har.
 • Vetskap om vart du ska vända dig för råd och stöd till dig och/eller till dina medarbetare kring genomförande av kliniska studier.
 • Verktyg för att kunna navigera i regelverken kring kliniska studier.
 • Inspiration kring hur din verksamhet kan utvecklas när det gäller att bedriva klinisk forskning

Från programmet

 • Begrepp och definitioner kring kliniska studier
 • Vilka tillstånd behövs för att bedriva klinisk forskning?
 • Regelverk för kliniska studier
 • Workshop – Utveckla en god forskningskultur på kliniken
 • Good Clinical Practice (GCP) för verksamhetschefer
 • Avtal vid kliniska studier
 • Genomgång av regionala verktyg och stödfunktioner

Utbildningen riktar sig till

Utbildningen riktar sig till dig som är verksamhetschef eller motsvarande inom hälso- och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen. För verksamhetschefer som har universitetssjukvårdsenheter inom Region Skåne är utbildningen obligatorisk.

Kostnad och anmälan

Kursen ges kostnadsfritt.

Denna utbildning genomförs digitalt via Teams. För att certifikat ska kunna utfärdas behöver du delta hela dagen.

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är därför bindande. Välkommen med din anmälan senast den 4 oktober 2022.

Senast publicerad: