Ordförklaringar:

Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer

Utbildningen ger en introduktion till vilka regelverk som finns att förhålla sig till för olika typer av klinisk forskning. Den ger också en översikt över vad man som verksamhets­chef har ansvar för och därför bör ha kännedom om.

  • Kliniska Studier Sverige - Forum Söder
  • Teams
    Det här evenemanget är online.
  • 28 mars 2023
  • 08.30 - 16.30
Lägg till i kalender

Senast publicerad: