Ordförklaringar:

Digitalt lunchmöte för forskningspersonal

Temat för mötet är Etik.

  • Forum Söder
  • Digitalt via Teams
  • 26 april 2023
  • 12.00 - 13.00
Lägg till i kalender

Nätverk för dig som arbetar med klinisk forskning och prövning i Södra sjukvårdsregionen.

På mötena delas och diskuteras ny information inom området klinisk forskning och prövning.

Nästa tillfälle är den 7 juni och då är temat den nya biobankslagen.

Teamslänk skickas ut till alla i nätverket. Inte medlem? Anmäl dig här

Senast publicerad: