Ordförklaringar:

GCP för kliniska prövningar med medicin­tekniska produkter

Kursen ger grundläggande kunskaper inom de gällande regelverken för forskning på medicintekniska produkter, samt en förståelse för hur regelverken ska tillämpas i kliniska studier.

  • Kliniska Studier Sverige - Forum Söder
  • Microsoft Teams
    Det här evenemanget är online.
  • 27 april 2023
  • 12.30 - 16.30
Lägg till i kalender

Senast publicerad: