Ordförklaringar:

GCP för kliniska prövningar med medicin­tekniska produkter

Kursen ger grundläggande kunskaper inom de gällande regelverken för forskning på medicintekniska produkter, samt en förståelse för hur regelverken ska tillämpas i kliniska studier.

  • Kliniska Studier Sverige - Forum Söder

  • Microsoft Teams

  • 24 april 2024

  • 12.30 - 16.30

Lägg till i kalender

Senast publicerad: