Ordförklaringar:

Testbenägenhet för Covid-19 betydligt lägre i utsatta områden

Testbenägenheten för Covid-19 har varit betydligt lägre i utsatta områden visar en ny rapport. Rapporten visar på stora lokala variationer i testvolymer.

Rapport om testbeteende avseende Covid-19

Rapporten Betydelsen av geografiska och sociodemografiska faktorer för testbeteende avseende covid-19 i Skåne län visar att testbenägenheten har varit väsentligt lägre i delområden som klassas som utsatta. En statistisk analys av datamaterialet visar på stora lokala variationer i testvolymer. 

Samverkansprojekt i Skåne

Rapporten redovisar resultat och slutsatser från ett samverkansprojekt mellan forskare vid:

  • Lunds universitet
  • Smittskydd Skåne
  • Kliniska studier Sverige – Forum Söder
  • Malmö Stad
  • Helsingborgs stad
  • Lunds kommun.

Syftet med projektet har varit att stärka rutinerna för att löpande kunna följa testandet för covid-19 i Skåne län. Genom att löpande följa testandet kan man kartlägga geografiska och sociodemografiska skillnader i befolkningens benägenhet att låta sig testas.

Läs rapporten i sin helhet

Rapporten Betydelsen av geografiska och sociodemografiska faktorer för testbeteende avseende covid-19 i Skåne län Pdf, 1 MB.

Senast publicerad: