Ordförklaringar:

Verksamhetsberättelse 2021: Efterfrågan på forskningsstöd ökar

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder har publicerat verksamhetsberättelse för 2021. Verksamhetsberättelsen visar att efterfrågan på forskningsstöd ökar.

Hög efterfrågan på Forum Söders tjänster

Under 2021 var efterfrågan från akademin på våra forskningsstödjande tjänster fortsatt hög. Behovet av våra tjänster och forskningsaktiviteten ökade även utanför universitetsorterna. Det nya medicintekniska regelverket trädde i kraft under 2021, vilket medförde en ökad efterfrågan på regulatoriskt stöd och en betydande ökning av antalet rådgivningar inom området.

Uppskattad studieförfrågningstjänst

Under 2020 lanserades en studieförfrågningstjänst som fortsatt under 2021 är uppskattad och väl använd trots pandemin. Intresset hos kliniker att delta i företagsinitierade kliniska studier har även det ökat under året.

Senast publicerad: