Ordförklaringar:

Nytt utbildningstillfälle i Good Clinical Practice (GCP) och forskningsetik för verksamhetschefer

Den 28 mars är det dags för ett nytt tillfälle av den uppskattade utbildningen Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer. Utbildningen anordnas en gång per år och är kostnadsfri för dig som deltar.

Uppskattad utbildning

Läkemedelsverket och Kliniska Studier Sverige har tagit fram utbildningen som ger verksamhetschefer bättre kännedom om regelverk och förutsättningar för alla typer av kliniska studier. Utbildningen har genomförts sedan 2021 och har fått väldigt positiva omdömen. Alla tidigare deltagare har svarat att de tyckte att utbildningen kändes värdefull för dem i rollen som verksamhetschef.

- Väldigt väl genomförd utbildning som jag tyckte bidrog till en ökad förståelse och inspiration för framtiden, men också en insikt om hur mycket som ligger hos oss verksamhetschefer, säger en tidigare kursdeltagare.

Kostnadsfri för alla deltagare

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder anordnar utbildningen. Regionalt Cancercentrum Syd (RCC Syd) sponsrar utbildningen som därför är kostnadsfri för dig som deltar.

Inom Region Skåne är utbildningen obligatorisk för alla verksamhetschefer på universitetssjukvårdsenheter.

Senast publicerad: