Ordförklaringar:

Anmälan öppen för Kurs i registerforskning

Intresset var stort när Kurs i registerforskning introducerades av Kliniska Studier Sverige - Forum Söder och Regionalt cancercentrum Syd. Den 29 mars anordnas ett nytt tillfälle av den kostnadsfria kursen.

Kurs i registerforskning 29 mars

Det första kurstillfället för registerforskning blev snabbt fulltecknat och väntelistan var lång. Den 29 mars anordnas därför ett nytt tillfälle för dig som inte fick plats förra gången. Det stora intresset och en mycket positiv utvärdering gör att kursen blir en permanent del i vårt kursutbud.

RCC Syd finansierar kursen som därför är kostnadsfri för dig som deltar.

Information om och anmälan till Kurs i registerforskning

Forum Söders utbildningar och kurser

Vi anordnar ett flertal utbildningar inom kliniska studier och klinisk forskningsmetodik. Utbildningarna lär ut eller repeterar de kunskaper som krävs för att kunna genomföra kliniska studier av hög kvalitet i enlighet med gällande regelverk.

Våra kurser riktar sig till dig som är forskare och forskningspersonal inom alla professioner i Södra sjukvårdsregionen. Vi erbjuder även särskilt anpassade kurser för dig som är verksamhetschef inom hälso- och sjukvården.

Kliniska Studier Sverige - Forum Söders hela utbildningsutbud

Senast publicerad: