Ordförklaringar:

Detta gäller för CTIS - när Region Skåne är sponsor

Från den 31 januari är EU-portalen CTIS obligatorisk vid ansökning om tillstånd för att bedriva läkemedelsprövningar inom EU och EES. Vid nya läkemedelsstudier där Region Skåne är sponsor behöver Kliniska Studier Sverige - Forum Söders prövningsstöd kontaktas.

Kliniska studier Sverige – Forum Söder behöver kontaktas för nya läkemedelsprövningar där Region Skåne är sponsor. För att kunna logga in i CTIS behövs ett EMA-konto registreras. När det är gjort ska användarnamn samt full titel på den kliniska prövningen mejlas till Forum Söder (forumsoder@skane.se), som lägger upp prövningen i CTIS. Prövningen får då sitt EU Clinical Trials-nummer och forskaren får åtkomst till prövningen.

Information om ansökan till CTIS när Region Skåne är sponsor

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss på forumsoder@skane.se

Senast publicerad: