Ordförklaringar:

Gisela Helenius är ny enhetschef för ATMP-center

Den 1 april tillträdde Gisela Helenius som enhetschef för ATMP-centrum på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund. Gisela och medarbetare kommer implementera och bygga upp ATMP-verksamheten på SUS. LUNDAMODELLEN – en unik struktur som låter dagens grundforskning komma framtidens patienter tillhanda - kommer vara viktig i det arbetet.

ATMP ger banbrytande möjligheter

Gisela Helenius har tillträtt som enhetschef för Centrum för Avancerade läkemedelsterapier (ATMP-centrum) på Skånes universitetssjukhus. ATMP-centrum samordnar Region Skånes forskning inom avancerade läkemedelsterapier (ATMP). ATMP ger nya banbrytande möjligheter för behandling av en mängd olika sjukdomar.

Utvecklingen av ATMP går framåt i Lund. I februari genomfördes den första stamcellstransplantationen där patienter med Parkinsons sjukdom fick nya dopaminproducerande stamceller transplanterade. Transplantationen genomfördes vid Skånes universitetssjukhus och produkten som transplanterades har utvecklats av forskare vid Lunds universitet.

Gedigen bakgrund inom ATMP

Gisela har tidigare arbetat på Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet med molekylär diagnostik inom klinisk patologi och byggt upp en GMP-facilitet för tillverkning av ATMP. Erfarenheter som är viktiga i SUS arbete med att utveckla sin ATMP-verksamhet.

- Utveckling av ATMP är en oerhört komplex process där vi måste samarbeta över gränser på ett sätt som inte har gjorts tidigare. Både inom regionens och sjukhusets verksamheter men också utanför regionen med universitetet och näringslivet, säger Gisela Helenius.

LUNDAMODELLEN är något Gisela varit delaktig i att skapa och som hon nu ser fram emot att implementera.

- LUNDAMODELLEN innebär ett nära samarbete mellan grund- och preklinisk forskning på universitetet, ATMP-företagen och sjukvården. Modellen ska underlätta utvecklingen av ATMP och kommer skapa unika möjligheter för framtida behandlingar, säger Gisela Helenius.

Genom Lunds ATMP-centrums både fysiska och organisatoriska läge finns möjligheten att knyta samman universitets grundforskning med ATMP-inkubatorer, den skånska sjukvården samt forskningsinfrastrukturen inom Kliniska Studier Sverige - Forum söder på ett liknande sätt som man har gjort inom StemPD. Genom att ta tillvara på lärdomarna från StemPD, vill vi skapa strukturer för att underlätta genomförandet av liknande studier.

Virtuell organisation blir fysisk

ATMP-centrum är i nuläget en virtuell organisation, men bygget av faktiska lokaler pågår för fullt. Den mesta av Giselas tid går just nu åt till projekteringsarbetet av GMP-faciliteten som är grunden för tillverkningen av ATMP. GMP står för Good Manufacturing Practice och är det regelverk som styr tillverkning av läkemedel. De första spadtagen är planerade att tas i november.

- Just nu är det mycket arbete med det faktiska bygget, men det jag ser fram emot är att få skapa strukturer och arbetsprocesser kring ATMP. Möjligheten att få bygga upp en verk­samhet från grunden lockar verkligen. I det arbetet har jag mycket att bidra med. Jag vill verka för att området ska bli mer välkänt, både inom hälso- och sjukvården och i närings­livet, säger Gisela Helenius.

Bild på Gisela Helenius

Gisela Helenius

Senast publicerad: