Ordförklaringar:

LUNDAMODELLEN exempel på framgångs­­rikt arbetssätt för ATMP

I framtiden kommer vi att bota sjukdomar som vi idag anser vara obotliga. ATMP används, och kommer kunna användas än mer, för att ersätta döda eller skadade celler och gener. Region Skåne arbetar med ATMP utifrån LUNDAMODELLEN. I ett seminarium i Almedalen lyftes modellen fram som exempel på ett framgångsrikt arbetssätt för att kunna bota fler med ATMP.

De första behandlingarna med ATMP (avancerade terapier) är godkända och antalet studier med ATMP-klassade prövningsläkemedel ökar. På Skånes universitetssjukhus genomfördes i februari den första stamcellstransplantationen inom Lunds universitets studie STEM-PD. Syftet var att ersätta de dopaminproducerande cellerna som förlorats under sjukdomsförloppet med nya, friska nervceller och återställa dopaminnivån i hjärnan. Men hur går vi från att bota några få patienter med avancerade terapier till att bota många? Den frågan var i fokus på ett seminarium i Almedalen som anordnades av Skånes universitetssjuhus och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

LUNDAMODELLEN - en unik struktur för ATMP

I Skåne arbetar man med ATMP utifrån LUNDAMODELLEN som är en unik struktur. Den låter dagens grundforskning komma framtidens patienter tillhanda. Modellen har Gisela Helenius, enhetschef på Forum Söders ATMP-centrum på Skånes universitetssjukhus, varit delaktig i att skapa.

- LUNDAMODELLEN innebär ett nära samarbete mellan grund- och preklinisk forskning på universitetet, ATMP-företagen och sjukvården. Modellen ska underlätta utvecklingen av ATMP och kommer skapa unika möjligheter för framtida behandlingar, säger Gisela Helenius.

ATMP-centrum viktig del av LUNDA­MODELLEN

ATMP-centrum är en viktig del av LUNDAMODELLEN. Centret är kontaktpunkt för industri, akademi och andra intressenter inom ATMP i Skåne och samordnar Region Skånes ATMP-forskning. Det gör man genom att vara en sammanhållande struktur för att utveckla processer för att öka och förbättra forskningen inom ATMP-området och säkerställa patientsäkerheten för denna typ av studier. Det är hit intressenter och ansvariga prövare inom området ska vända sig. I Almedalen presenterades LUNDAMODELLEN av bland annat Stefan Jovinge, forsknings- och utbildningschef Skånes universitetssjukhus, och Anna Falk, professor vid Stamcellscentrum, Lunds universitet. Seminariet går att se i efterhand: Forskningsnära utveckling och samarbete - så stärker vi Sveriges konkurrenskraft Länk till annan webbplats.

Göran Hägglund, Anna Falk, Stefan Jovinge och Niclas Nilsson deltar i ett seminarium i Almedalen.

Seminariet om avancerade terapier ägde rum under Almedalsveckan 2023. Foto: Tove Smeds/Lunds universitet

ATMP-centrum

Region Skåne har etablerat ett centrum för avancerade läkemedelsterapier (ATMP-centrum) på Skånes universitetssjukhus i Lund. ATMP står för det engelska namnet för cell- och genprodukter: Advanced Therapeutic Medical Products.

ATMP är en ny grupp av läkemedel som har potential mot flera kroniska sjukdomar som Parkinsons sjukdom, hjärtsvikt, muskeldystrofier och cancer. Ett exempel på den här typen av läkemedel är så kallade CAR T-celler. Det är en cell- och genbehandling av spridd tumörsjukdom.

ATMP-centrum har fokus på att ge stöd åt företag och akademi vid forskning och produktutveckling av ATMP-läkemedel. Fokus är också på att hjälpa verksamheter som behöver stöttning vid kliniska studier inom området, och vid ordnat införande av marknadsgodkända ATMP.

Besök ATMP-centrum och se vad de kan hjälpa dig med

Senast publicerad: