Ordförklaringar:

Gå en GCP-kurs i höst

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell och vetenskaplig standard som reglerar design, genomförande, dokumentation samt rapportering av kliniska prövningar på läkemedel eller medicintekniska produkter. Dokumenterad kunskap i GCP är obligatoriskt vid genomförande av kliniska prövningar, men kunskapen är också värdefull i andra kliniska studier. I höst finns möjlighet att lära sig mer om detta i någon av våra GCP-kurser. Introduktion till GCP i klinisk prövning och läkemedel ges den 11-12 oktober och GCP för kliniska prövningar med medicintekniska produkter den 18 oktober i Lund.

Good Clinical Practice - en introduktion

Denna tvådagars utbildning ger en grundläggande introduktion till kliniska prövningar och kunskap kring internationella regelverk, däribland GCP. Kursen riktar sig till dig som är forskare eller dig som är involverad i kliniska prövningar inom Södra Sjukvårdsregionen.

Information om och anmälan till Good Clinical Practice - en introduktion

Good Clinical Practice - för medicintekniska produkter

Begreppet medicintekniska produkter innefattar ett mycket brett område av produkter som är avsedda att användas inom alla former av hälso- och sjukvård. Kliniska studier, där man prövar medicintekniska produkter på människa för att utvärdera prestanda och/eller säkerhet i medicinska syften, omfattas av det medicintekniska regelverket och behöver godkännande från Läkemedelsverket.

Denna halvdagskurs kommer att ge dig kunskaper om vad en klinisk prövning är och vilka krav som finns specifikt för medicintekniska produkter. Rekommendationen är att du tidigare gått en kurs i GCP.

Information om och anmälan till Good Clinical Practice - medicinteknik

Senast publicerad: