Ordförklaringar:

Digital seminarieserie i hälsoekonomi erbjuds kostnadsfritt i Södra Sjukvårdsregionen

Under hösten har alla medarbetare inom Södra sjukvårdsregionen möjlighet att delta kostnadsfritt i en digital seminarieserie om hälsoekonomi. Adrienn Szalanczi, hälsoekonom på Region Kronoberg och seminarieledare, berättar om varför hälsoekonomi är så viktigt och om upplägget för höstens seminarier.

Hälsoekonomi är nyckeln

En inspirerande gästföreläsare under masterprogrammet i nationalekonomi gjorde att Adrienn Szalanczi fick upp ögonen för hälsoekonomiområdet. Utöver sin master i nationalekonomi tog hon därför även en magisterexamen i hälsoekonomi. Intresset för sambandet mellan hälsa och utbildning har lett henne till jobbet som hälsoekonom inom Region Kronoberg.

- Hälsoekonomi är nyckeln till hur vi med våra begränsade resurser i samhället och oändligt antal syften kan skapa så mycket patientnytta som möjligt, förklarar Adrienn.

Intresset för Adrienns kunskap är stort inom Region Kronoberg. Adrienn är engagerad i många uppdrag, bland annat i att ge en hälsoekonomisk aspekt på den kliniska forskningen som bedrivs inom regionen. Det innebär att man kan koppla på analyser för kostnadsbesparingar av olika behandlingar eller det faktiska värdet en behandling kan skapa för patienterna.

- Jag upplever att man ibland lyssnar mer på resultatet av forskningen om man kan koppla det till ekonomiska vinster och förluster, säger Adrienn.

Att sprida kunskap

Redan som nyanställd inom Region Kronoberg engagerade sig Adrienn i att lära fler personer värdet av hälsoekonomi. En del i det har varit den digitala seminarieserien om hälsoekonomi. Det första seminarietillfället är en introduktion till hälsoekonomi. De tre andra tillfällena går djupare in på hälsoekonomiska modeller och beräkningar. Under seminarierna blandas föreläsningarna upp med övningar och diskussioner, något som har varit mycket uppskattat av deltagarna.

Intresset för seminarierna har varit stort inom Region Kronoberg. Nu vill man även ge medarbetare inom Region Blekinge, Halland och Skåne möjlighet att delta. Det är kostnadsfritt att delta för alla medarbetare inom Södra sjukvårdsregionen. Man kan också välja om man vill delta på ett eller flera tillfällen då varje tillfälle är fristående.

Adrienn Szalanczi

Adrienn Szalanczi, hälsoekonom på Region Kronoberg och seminarieledare.

Senast publicerad: