Ordförklaringar:

Äldre studiedeltagares behov centrala i bensår­studie

Flexibilitet och tillmötesgående service. Det framhåller uppdragsgivare som styrkor hos Kliniska Prövningsenheten inom Forum Söder. Nu senast visades det prov på i en studie på svårläkta bensår där studiedeltagarna var 78-93 år. Trots deltagarnas behov av stöd och omvårdnad genomfördes studien med goda resultat.

Studiedeltagare mellan 78-93 år

Prövningsenheten inom Forum Söder planerar och hanterar kliniska studier inom olika terapiområden och utvecklingsfaser. Det gör att man har en bred erfarenhet av olika typer av studier. I en nyligen genomförd klinisk studie på svårläkta bensår var ändå något lite ovanligt – nämligen studiedeltagarnas ålder. Åldersspannet var 78-93 år.

- Det är inte ovanligt att äldre personer deltar i kliniska studier. Det är däremot inte lika vanligt att alla deltagare tillhör den ålderskategorin. Men det är inga konstigheter. Vi gjorde precis som i alla andra studier – identifierade deltagarnas behov och försökte möta dem, säger Suzanne Lindholm, enhetschef för Klinisk Prövningsenhet inom Forum Söder.

Åsa Hansson, forskningssjuksköterska på Klinisk Prövningsenhet på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Åsa Hansson, forskningssjuksköterska på Klinisk Prövningsenhet på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Studie på svårläkta bensår

Både Hudkliniken och Klinisk Prövningsenhet på Skånes universitets­sjukhus har stöttat företaget med genomförandet av den kliniska studien. Studien utfördes i ett nära samarbete där alla inblandade bidrog med sin expertis. Studiedeltagarnas ålder gjorde att det fanns behov av extra stöd från medarbetarna på prövningsenheten.

- Vi mötte upp deltagarna i receptionen, så att vi kunde guida dem rätt och ge lite extra stöttning till de som behövde. Behoven hos äldre är fler eftersom de kan behöva hjälp med till exempel på- och avklädning. Och standardmoment som till exempel blodprov tar längre tid, eftersom äldre ofta kan vara lite mer svårstuckna, konstaterar Åsa Håkansson, forsknings­sjuksköterska på Klinisk Prövningsenhet.

Logistiken i studien var mer omfattande än vanligt. Vid besöken fylldes undersöknings­rummet med rullatorer som personalen snabbt vande sig vid att kryssa mellan. Trots en deltagargrupp med mer specifika behov än övriga studier blev det aldrig ett problem för Prövningsenheten.

- Är man 93 år får det ta lite längre tid, konstaterar Åsa Håkansson.

Studieresultat ska sammanställas

Studierapporten är ännu inte sammanställd, men man hoppas på goda resultat. Något som redan står klart är att studiedeltagararna var en väldigt positiv och tacksam grupp att arbeta med.

- Deltagarna var tacksamma och glada för att få delta. Några tyckte det var roligt bara att få komma ut och känna att det hände något i vardagen, berättar Åsa Håkansson.

Kliniska Studier Sveriges Prövnings­enheter

Kliniska Studier Sveriges prövningsenheter utför kliniska studier med läkemedel, medicintekniska produkter och medicinska behandlingar men även andra typer av studier som kohortstudier. De finns på sjukhus och erbjuder tillgång till hälso- och sjukvårdens infrastruktur för klinisk forskning som till exempel:

  • Lokaler
  • Ackrediterade sjukhuslaboratorium
  • Stödfunktioner som till exempel bild och funktion
  • Utrustning av olika slag
  • Forskningspersonal

Några av våra prövningsenheter kan bedriva studier dygnet runt med tillgång till medicinsk övervakning, telemetriutrustning för rytmövervakning, akut-team och intensivvård.

Kliniska Studier Sveriges prövningsenheter

First-in-human prövningar

I Sverige finns flera prövningsenheter i hälso- och sjukvården som genomför First-in-Human prövningar. Ett par av dessa prövningsenheter drivs av regionala noder inom samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Prövningsenheter för first-in-human

Senast publicerad: