Ordförklaringar:

Nya kurstillfällen för GCP för verksamhetschefer och registerforskningskurs

Under 2024 anordnas två nya tillfällen av Forum Söders mest efterfrågade kurser. Den 5 mars hålls GCP för verksamhetschefer och den 21 mars hålls registerkursen. Anmäl dig nu för att säkra din plats!

GCP för verksamhetschefer den 5 mars

Läkemedelsverket och Kliniska Studier Sverige har tagit fram utbildningen som ger verksamhetschefer bättre kännedom om regelverk och förutsättningar för alla typer av kliniska studier. Utbildningen har genomförts sedan 2021 och har fått väldigt positiva omdömen. Alla tidigare deltagare har svarat att de tyckte att utbildningen kändes värdefull för dem i rollen som verksamhetschef.

- Väldigt väl genomförd utbildning som jag tyckte bidrog till en ökad förståelse och inspiration för framtiden, men också en insikt om hur mycket som ligger hos oss verksamhetschefer, säger en tidigare kursdeltagare.

Läs mer och anmäl dig här!

Kurs i registerforskning 21 mars

Den mycket uppskattade heldagskursen kommer tillbaka den 21 mars. Utvärderingarna från de två föregående tillfällena har varit genomgående positiva och vi ser fram emot ännu ett givande kurstillfälle i mars.

RCC Syd finansierar kursen som därför är kostnadsfri för dig som deltar.

Information om och anmälan till Kurs i registerforskning

Forum Söders utbildningar och kurser

Vi anordnar ett flertal utbildningar inom kliniska studier och klinisk forskningsmetodik. Utbildningarna lär ut eller repeterar de kunskaper som krävs för att kunna genomföra kliniska studier av hög kvalitet i enlighet med gällande regelverk.

Våra kurser riktar sig till dig som är forskare och forskningspersonal inom alla professioner i Södra sjukvårdsregionen. Vi erbjuder även särskilt anpassade kurser för dig som är verksamhetschef inom hälso- och sjukvården.

Kliniska Studier Sverige - Forum Söders hela utbildningsutbud

Senast publicerad: