Ordförklaringar:

Välkommen till dialogmöte om kliniska prövningar den 7 december

I december är det dags för ett nytt tillfälle av FIRS, Lif och Forum Söders dialogmöte om hur vi tillsammans kan öka antalet kliniska prövningar i Skåne. Detta tillfälle kommer bjuda på lärdomar från nordiska grannar, verksamheter i hälso- och sjukvården samt läkemedelsindustrin. Anmäl dig nu och säkra en plats.

Dialogmötet är en del i mötesserien om hur vi tillsammans kan öka antalet kliniska prövningar. Ett viktigt tillfälle där vi får möjlighet att lära av varandra, uppmärksamma framsteg men också lyfta svårigheter. Den 7 december kommer Forum Söder att presentera sin verksamhet och det stöd man erbjuder till forskare, forskningspersonal och life science-företag.

Datum och tid: Torsdagen den 7 december, kl 14.30–20.00 (program kl 15.00-18.00, därefter mingel)
Plats: Medicon Village, Scheeletorget 1 Lund
Lokal: Nedre Inspira i Inspirabyggnaden
Anmälan: Anmäl dig senast 30 november

Anmäl dig till dialogmötet 7 december Länk till annan webbplats.

Program

14.30 Registrering, kaffe och mingel

15.00 Välkomna
Sofia Gerward, ordförande FIRS och Jeanette Karlsson, ordförande Lifs regionala grupp Södra sjukvårdsregionen.

15.05
Återblick, vad har hänt sedan mötet i maj
Sofia Gerward, ordf örandeFIRS och Jesper Petersson, Forskningschef Region Skåne

15.25
Forskningskoordinering inom klinisk forskning och läkemedelsprövning
Cecilia Lenander och Peter Svensson, Lunds universitet

15.35
Trial Nation Danmark
Marianne Pihlsgård, CEO Trial Nation

15.50
Kliniska Studier Sverige
Ann Tronde, Nodföreståndare Kliniska Studier Sverige – Forum Söder

16.05 Pfizer syn och erfarenheter av kliniska studier i Skåne/Sverige/Danmark
Karolina Rask, Senior Director Clinical Operations at Pfizer

16.15 Bayers syn och erfarenheter av kliniska studier i Skåne/Sverige/Danmark
Mats Thoring, Chef klinisk prövning, Skandinavien Bayer

16.25 Fruktmingel

16.40 Erfarenheter från VO urologi
Anders Bjartell, Överläkare, Professor VO urologi, Skånes universitetssjukhus

16.50 Erfarenheter från VO hematologi, onkologi och strålningsfysik
Ana Carneiro, Överläkare, Docent, Medicinskt ledningsansvarig läkare, VO hematologi, och strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus

17.00 Verksamhetschefers syn på kliniska prövningar, panelsamtal

  • Silke Engelholm, Verksamhetschef, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus
  • Patrik Tydén, Tf Verksamhetschef, VO hjärt- och lungmedicin, Skånes universitetssjukhus
  • Tobias Cronberg, Verksamhetschef, VO neurologi rehabiliteringsmedicin minnessjukdomar geriatrik, Skånes universitetssjukhus

17.30 Avslutande reflektioner på vad som har diskuterats och presenterats under dagen

  • Stefan Jovinge, Forsknings- och undervisningschef universitetssjukvården i Skåne
  • Jesper Petersson, Forskningschef Region Skåne
  • Jenny Söderberg, Projektledare kliniska läkemedelsprövningar Lif

17.55 Avslut

18.00 Mingel med lättare förtäring och dryck

20.00
Avslut

Frågor

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Kontakta Jeanette Karlsson, ordförande Lif Södra
Kontakta Magnus Johansson, vice ordförande Lif Södra
Kontakta Marie-Louise Lövgren, Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS)

Senast publicerad: