Ordförklaringar:

Kostnadsfria föreläsningar i hälso­ekonomi för alla inom Södra sjukvårds­regionen

I vår genomför Region Kronoberg återigen sin uppskattade digitala föreläsnings­serie i hälsoekonomi. Alla som arbetar inom Södra Sjukvårdsregionen är välkomna att delta kostnadsfritt. Eftersom föreläsningarna är fristående går det att delta på enstaka eller samtliga föreläsningar. Inga förkunskaper i hälsoekonomi krävs.

Digital föreläsningsserie i hälso­ekonomi

Region Kronobergs föreläsningsserie i hälsoekonomi består av fyra fristående föreläsningar som går igenom grunderna för hälsoekonomiska analyser. Föreläsningarna diskuterar bland annat:

 • Hur en hälsoekonomisk analys genomförs
 • Hur kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) används som utfallsmått
 • Fördjupning i kostnadseffektivitet, modellanalyser och tolkning av resultatet av hälsoekonomiska utvärderingar

Föreläsningstillfällen

 • Introduktion till hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar
  7 mars, klockan 13-15

 • Att mäta och värdera hälsa
  11 april, klockan 13-15

 • Kostnadseffektivitet
  16 maj, klockan 13-15

 • Modellanalys och känslighetsanalys
  13 juni, klockan 13-15

Kostnadsfritt för alla inom Södra sjukvårdsregionen

Alla som arbetar inom Södra sjukvårdsregionen deltar kostnadsfritt på föreläsningarna. Eftersom föreläsningarna är fristående går det att delta på enstaka eller samtliga tillfällen. Det krävs inga förkunskaper inom hälsoekonomi för att delta.

Information om föreläsningsseriens upplägg och anmälan

Hälsoekonomi - en disciplin inom nationalekonomi

Hälsoekonomi är en disciplin inom nationalekonomi som används för att analysera och bedöma kostnader och effekter av insatser inom hälso- och sjukvården. Hälsoekonomiska utvärderingar görs för att prioritera mellan såväl behandlingar som förebyggande insatser.

Senast publicerad: