Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Påbyggnadsutbildning i Good Clinical Practice (GCP)

17 januari 2024, kl 8.30-16.00 (inga platser kvar)

11 september 2024, kl. 8.30-16.00, ges i samarbete med Regionalt cancercentrum Syd

Kursens innehåll

Regelverken för kliniska studier förändras och uppdateras kontinuerligt. Alla som arbetar med kliniska studier har ett ansvar att hålla sid uppdaterade kring aktuella lagar och regelverk som berör kliniska studier. Därför erbjuder Kliniska Studier Sverige- Forum Söder en påbyggnadsutbildning i Good Clinical Practice (GCP). Utbildningen uppdaterar och fördjupar kunskaperna i GCP.

Kursen ger deltagarna en uppdatering i ICH-GCP (Revision 2, R2) och regelverk gällande klinisk prövning med läkemedel.

Vem riktar sig utbildningen till

Utbildningen riktar sig till forskare och forskningsstödjande personal involverade i kliniska prövningar inom Södra sjukvårdsregionen, som tidigare gått en GCP-utbildning.

Kurstillfällen

17 januari 2024, kl. 8.30-16.00, inga platser kvar på detta tillfälle

11 september 2024, kl. 8.30-16.00

Lokal

F-sal 4, Skånes universitetssjukhus, Lund, Kioskgatan 21

Kostnad

Tillfälle 17 januari 2024:

Deltagare från Södra sjukvårdsregionen: 1 700 kr exklusive moms

Externa deltagare och läkemedelsföretag: 3 500 kr exklusive moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.

Tillfälle 11 september 2024:

Deltagare från Södra sjukvårdsregionen: Kostnadsfritt

Externa deltagare och läkemedelsföretag: 3 500 kr exklusive moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.

Avbokning

Om du får förhinder har du möjlighet att skicka en kollega. Meddela detta till oss på utbildning.forumsoder@skane.se.

Om avbokning sker senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften.

Om avbokning sker mindre än 3 dagar innan kursstart debiteras 100 procent av kursavgiften.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss på utbildning.forumsoder@skane.se.

Anmälan

Anmäl dig till utbildningen den 11 september 2024.

Senast publicerad: