Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildning i hälsoekonomi

Denna utbildning anordnas för medarbetare inom Region Kronoberg.

Utbildning i hälsoekonomi i Region Kronoberg

Hälsoekonomi är en disciplin inom nationalekonomi som används för att analysera och bedöma kostnader och effekter av insatser inom hälso- och sjukvården. Hälsoekonomiska utvärderingar görs för att prioritera mellan såväl behandlingar som förebyggande insatser. Syftet är att tydliggöra vilket alternativ som ger mesta möjliga hälsa till befolkningen, givet de resurser som finns tillgängliga.

För medarbetare anställda vid Region Kronoberg erbjuds en utbildning i hälsoekonomi. Utbildningen har fyra föreläsningar inom följande områden:

  • Introduktion till hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar
  • Att mäta och värdera hälsa
  • Kostnadseffektanalyser
  • Modellanalyser och känslighetsanalyser.

Kursen ges på vår- och höstterminen. Hälsoekonomi är dessutom en del av kursutbudet i ST-utbildningen delen Medicinsk vetenskap från och med 2022.

Senast publicerad: