Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

EU-projekt

EU-kontoret är lokalicerat på Karolinska Universitetssjukhuset och har i uppdrag att stötta samlita EU-projekt som beviljats i Region Stockholms regi.

GO/GMO Karolinska

EU-kontoret har i uppgift att säkerställa att den finansiella hanteringen av beviljade medel följer Karolinska Universitetssjukhusets (när relevant), Region Stockholms och EU-kommissionens regelverk. De tillhandahåller stöd och rådgivning kring EU-finansierade projekt.

Ansökan

Vid ansökan av bidrag från EU till ett projekt finns det möjlighet att få rådgivning och stöd kring viktiga ställningstaganden och delar som bör inkluderas i din ansökan, exempelvis budgetkalkyl.

Uppstart

Efter att en ansökan blivit beviljad anslag stöttar EU-kontoret i processen med avtalsignering och tillhandhåller råd och stöd i uppstartsfasen av studien.

Löpande finansiell projekthantering

EU-kontoret ansvarar för den finansiella projekthanteringen när EU-projekt beviljas medel. De stöttar ansvarig forskare med den löpande finansiella hanteringen av EU-projektet, budgetuppföljning, och rapportering till EU-kommissionen. De har ansvara för att koordinera eventuella revisioner i projektet och finns som rådgivning och stöd till löpande frågeställningar, uppdateringar och ändringar som görs under projektets gång.Senast publicerad:

Innehåll på sidan