Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Mallar och stöddokument

Nationellt framtaget stöd för dig som arbetar med kliniska studier.

Mallar och stöddokument för kliniska studier

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och stöddokument för stöd i genomförandet av kliniska studier. Mallarna kvalitetsgranskas och uppdateras regelbundet. När mallarna har laddats ner kan du anpassa dem utifrån dina behov.

Du hittar bland annat stöd för läkemedelsprövningar, prövningar av medicintekniska produkter, personuppgiftshantering, avtal och budget. Det nationellt framtagna stödet samlas under Kliniska Studier Sveriges nationella webbplats.

Senast publicerad: