Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Tjänster

Karolinska Trial Alliance - KTA är kopplat till Forum Stockholm-Gotland och har uppdraget att stödja hela sjukvårdsregionen med stöd och tjänster för akademis­ka och företagsinitierade kliniska studier.

Karolinska Trial Alliance - KTA

KTA erbjuder skräddarsydda lösningar för klinisk forskning från idé till färdig studierapport. Deras uppdrag är att underlätta och effektivisera arbetet genom att reducera tidsåtgång och kostnader för akademis­ka och företagsinitierade kliniska studier.

KTAs tjänsteområden

Mer information och kontakt på KTAs webbsidor Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: