Ordförklaringar:

GDPR i forskning

Skriv en kort sammanfattning om eventet här. Denna text visas ut i kalendermodulen.

  • Forum Stockholm-Gotland
  • Teams
    Det här evenemanget är online.
  • 10 oktober 2023
  • 12.00 - 12.45
Lägg till i kalender

Anmälan

Senast publicerad: