Ordförklaringar:

Prövarskolan lägger grunderna för kliniska studier

FÖR DOKTORANDER. Kursen som går på djupet av kliniska studier med studieprotokollet som den röda tråden.

Personer som samtalar vid skrivbord med dator och skrivblock

Senast publicerad: