Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Forsknings­undersköterskan Josephine arbetar med morgondagens cancerbehandlingar

FORSKARLIV. "Jag tycker det är jätteviktigt att lyfta vilka möjligheter man får genom att tillsätta en forskningsundersköterska i kliniska studier – det kan liksom inte bli fel, menar Josephine Johansson, forskningsundersköterska på Cancerstudieenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge."

Person får sprutstick i överarmen

Senast publicerad: