Ordförklaringar:

Niklas forskning ger immunsystemet bättre ammunition och målsökning

FORSKARLIV. En kurs i immunologi på KTH blev katalysatorn för Niklas Björkströms kliniska forskarkarriär. Nästan tjugo år senare är immunsystemet fortfarande hans huvudsakliga forskningsområde och hans forskning har bland annat lagt grunden till en ny typ av immunterapi för cancerbehandling.

Måltavla med en pil mitt i prick

Senast publicerad: