Ordförklaringar:

Grundkurs för forsknings­sjuksköterskor erbjuds i Region Stockholm och Gotland

FILM. Den populära kursen som under hösten givits för forskningssjuksköterskor på Karolinska Universitetssjukhuset öppnas nu för deltagare inom hela Region Stockholm och Gotland. Se kursledarna berätta om den första kursomgången.

Föreläsningssal med kursdeltagare

Senast publicerad: