Ordförklaringar:

Tyck till om utbildnings­utbudet inom kliniska studier

Via en enkät undersöker Forum Stockholm-Gotland tillsammans med Karolinska Trial Alliance behovet av kurser och utbildningar inom kliniska studier. Alla som arbetar med kliniska studier inom regionen är välkomna att lämna svar.

För att få en bild av hur nuvarande behov av utbildning täcks in i dagens utbud skickas en kartläggande enkät ut i Region Stockholm och Gotland. Alla som arbetar med kliniska studier inom regionen oberoende av roll är välkomna att lämna svar. Du hittar länk till enkäten här i nyheten, den innehåller tio frågor och går fort att fylla i, dina svar är helt anonyma.

Utbildningssamordningen vid Forum Stockholm-Gotland ser kontinuerligt över behov och utbud för utbildning inom kliniska studier i Region Stockholm och Gotland.

Gå till enkäten Länk till annan webbplats.

 

En kompass

Senast publicerad: