Ordförklaringar:

Platser kvar på Grundkurs för forsknings­sjuksköterskor

Kursen startar i mars och riktar sig till nya forsknings­sjuksköterskor eller de som är intresserade av att börja arbeta med klinisk forskning.

Föreläsningssal med studenter och föreläsare

Grundkurs för forskningssjuksköterskor är öppen för anställda inom Region Stockholm-Gotland och är ett samarbete mellan Karolinska Trial Alliance, Cancerstudieenheten på Karolinska Universitetssjukhuset och Forum Stockholm-Gotland.

Syftet med kursen är att ge ett praktiskt helhetsgrepp på forskningssjuksköterskans roll och ansvar i den kliniska studiens alla moment. Här får deltagarna bland annat veta mer om screening och inkludering av studiedeltagare, ansvarsområden, provhantering och hur du läser ett studieprotokoll.

Kursinformation

Kursdatum:

Kursen är uppdelad på fem kurstillfällen och ges kl 13-16 torsdagar den 16/3, 23/3, 30/3, 20/4 samt den 27/4.

Urval:

Forskningssjuksköterskor som är i startgroparna eller helt nya i sin roll kommer prioriteras i första hand vid antagning till kursen. Slutgiltigt svar om deltagande på kursen ges senast en månad före kursstart.

Anmälan

Mer information och anmälan hittar du här Länk till annan webbplats..

Senast publicerad: