Ordförklaringar:

Nya kursdatum och kurser

Nu är höstens tillfällen för kurser inom GCP och kliniska prövningar öppna för anmälan. Under hösten ges också en ny utbildning; Introduktionskurs för prövare/ansvarig forskare.

Den 21 september ger Karolinska Trial Alliance en introducerande kurs för prövare/ansvarig forskare. Utbildningen ger kunskap om ansvar och verktyg för genomförande av kliniska studier enligt gällande regelverk.

Kursen kan tas i direkt anslutning till Grundutbildning i kliniska prövningar och GCP som ges över två dagar eller som en enskild kurs.

Du hittar kursutbud och kursdatum för vår och höst 2023 på KTAs utbildningssidor Länk till annan webbplats..

Hand som antecknar framför dator

Senast publicerad: