Ordförklaringar:

Ny kurs för prövare ges 21 september 2023

Kursen erbjuder samlad information kring rollen som prövare/ansvarig forskare och ger verktyg för genomförande av en klinisk studie enligt gällande regelverk.

Den 21 september ger Karolinska Trial Alliance utbildningen; Prövarkurs - ansvar och översyn. Kursen är riktad till nyblivna prövare/ansvariga forskare eller de som ska gå in i rollen.

-Vi tycker att det ska blir väldigt roligt att ge denna kurs riktad till prövare, vi har sett att behovet finns och nu har vi på KTA utbildning utvecklat ett kursprogram, säger Nasim Caspillo, utbildare och klinisk prövnigsledare på KTA.

Se mer information och anmälan på kursens webbsida. Länk till annan webbplats.

Föreläsare vid whitebord-tavla med åhörare i förgrunden

Foto: Sanne Jonsson

Senast publicerad: