Ordförklaringar:

Gratis rådgivning från Karolinska Trial Alliance i Huddinge den 7 juni

Har du frågor kring kliniska studier? Kanske behöver du stöd i en ansökan till Etikprövningsmyndigheten eller CTIS?

Den 7 juni är representanter från Karolinska Trial Alliance (KTA) och Kliniska Studier Sverige på plats i Huddinge för att vägleda och besvara dina frågor.

Plats: Utanför Birkeaulan, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Tid: 7 juni, kl. 11-14

Välkommen!

Senast publicerad: