Ordförklaringar:

TACK till alla er som svarat på enkät om utbildningsbehov

Ett stort TACK till alla er som svarat på Karolinska Trial Alliances enkät om utbildningsbehov gällande kliniska studier.

Under våren genomförde Karolinska Trial Alliance (KTA) en undersökning av utbildningsbehovet för kliniska studier via en enkät. Totalt svarade 96 personer med olika kompetenser inom forskning på enkäten.

Enkätsvaren ger riktning och visar bland annat att mer kunskap önskas inom områdena lagar, regelverk, personuppgiftshantering och databaser, framförallt gällande läkemedelsprövningar och andra interventionsstudier. Fler kurser om registerstudier och icke interventionsstudier ligger också högt på önskelistan. Dessa och många andra goda idéer tar KTA med sig inför kommande planeringar av kurser och utbildningar.

Vill ni veta mer om enkätsvaren är ni välkomna att höra av er till KTAs funktionsbrevlåda kta.karolinska@regionstockholm.se

Information om höstens kurser och utbildningar finns på KTAs webbsida för kurser Länk till annan webbplats..

En kompass

Senast publicerad: