Ordförklaringar:

Forskningsprislistor ger stöd i budgetering och avtal för klinisk forskning

Karolinska Universitetssjukhusets forskningsprislistor finns nu tillgängliga på sjukhusets webbplats. Listorna kan tillämpas vid budgetering och kostnadsberäkning av kliniska studier och andra forskningssamarbeten.

Vi har tagit fram prislistorna för att ge forskare ett professionellt administrativt stöd i prissättningen, berättar Katarina Risbecker, chef för sektionen för forskningsfinansieringsstöd vid FoUUI-staben på Karolinska Universitetssjukhuset. Syftet är att tydliggöra faktiska kostnader, säkerställa kostnadstäckning och vara ett led i att förenkla och förkorta avtalsprocessen. Samtidigt erbjuder vi externa samarbetspartners en transparant och enhetlig kostnadsbild, fortsätter hon.

Forskningsprislistorna visa bland annat timpriser för personal så som läkare och forskningssjuksköterska, priser för slutenvård på avdelning och priser för studiespecifika moment som till exempel uppstartskostnad för studie eller arkivering.

Jag har använt forskningsprislistorna både för att räkna ut budget för akademiska studier och vid förhandling i företagsinitierade studier, säger Johanna Vernersson, chef för Cancerstudieenheten Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Listorna går enkelt att dela med företag och ger tydlig och snabb information om vad olika moment kostar på Karolinska. Sådan information effektiviserar budgetförhandlingen vid nya studier.

Forskningsprislistorna uppdateras årligen och finns på karolinska.se/forskningsprislistor Länk till annan webbplats.

Bild på miniräknare och ett singerat avtal

Senast publicerad: