Ordförklaringar:

Grundutbildning i kliniska prövningar och GCP 19-20 september

Grundläg­gande utbild­ning i kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP) med föreläsare som är specialiserade inom sina respektive områden.

Grundutbildning i kliniska prövningar och GCP ges av Karolinska Trial Alliance över två dagar i lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Specialister föreläser inom olika områden så som etikprövning, biobank, statistik och monitorering. Utbildningen är lämplig för alla som arbetar med eller kommer att arbeta med kliniska prövningar och täcker det utbildningskrav inom GCP som ställs på prö­vare och forskn­ingssjuk­sköter­skor. Inga förkunskaper krävs.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen Länk till annan webbplats.

Kombinera med Prövarkurs

Grundutbildningen kan kombineras med den nya introduktionskursen för prövare som ges i direkt anslutning den 21 september. Kursen fokuserar på ansvar och verktyg för prövarrollen.

Mer information om Prövarkurs Länk till annan webbplats.

Föreläsare vid whitebord-tavla med åhörare i förgrunden

Senast publicerad: