Ordförklaringar:

Ny handlingsplan för kliniska prövningar i Region Stockholm

Framsidan av handlingsplanen

Som en del i att realisera den regionala life science-strategin har Region Stockholm, tagit fram en ny handlingsplan. Syftet med handlingsplanen är att säkra Region Stockholms position som ett självklart val för utförande av kliniska interventionsprövningar.

Handlingsplanen fokuserar på företagsinitierade kliniska interventionsprövningar och definierar mål och åtgärder inom bland annat resurssättning och kompetensförsörjning. Konkurrenskraftiga processer, så som partnerskap mellan region och industri med vårdgivarövergripande terapinätverk som en central del, lyfts fram som en avgörande faktor för att Region Stockholm ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig genomförare av kliniska prövningar.

-Åtgärdsförslagen utgår från de behov och utmaningar som har adresserats av den breda referensgrupp som bistått oss i arbetet att ta fram handlingsplanen, säger Jenny Söderberg, projektledare vid Regionledningskontoret, Region Stockholm.

-Vi ser att handlingsplanen för regionen går i linje med vad den statliga utredningen* om kliniska prövningar från Klimat- och näringslivsdepartementet föreslagit tidigare i år, fortsätter Jenny. Det gäller särskilt arbetet med vårdgivarövergripande tematiska nätverk. Med realisering av åtgärder i Region Stockholm kommer vi gå före och påbörja ett viktigt arbete med att stärka Sverige som forskningsnation.

Läs handlingsplanen Länk till annan webbplats.

Life science-strategin och övriga handlingsplaner | Region Stockholm Länk till annan webbplats.

*Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: