Ordförklaringar:

Jenny Söderberg ny nodföreståndare för Forum Stockholm-Gotland

Under november tillträder Jenny Söderberg vid Region Stockholm som ny nodföreståndare för Forum Stockholm-Gotland. Hon kommer med erfarenheter från flera myndigheter och intresseorganisationen Lif.

– Jag ser fram emot att gå in i rollen som nodföreståndare och att få bidra i Kliniska Studier Sveriges nationella samarbete, säger Jenny Söderberg. Jag ser det som en förmån att både på nationell och regional nivå få verka för förbättrade förutsättningar för att genomföra kliniska studier.

Porträtt Jenny Söderberg

Jenny Söderberg blir ny nodföreståndare för Forum Stockholm-Gotland. Foto: Henrietta Asplund


Bakgrund inom flera organisationer

Jenny Söderberg har en gedigen förståelse för infrastrukturer och ekosystemen med bäring på tillstånd, tillsyn och stöd för kliniska studier. De senaste tio åren har hon haft längre konsultuppdrag både för Vetenskapsrådet och Etikprövningsmyndigheten samt arbetat på Läkemedelsverket med Vinnova-projektet för decentraliserade kliniska prövningar. Jenny Söderberg lägger också stor vikt vid sitt parallella uppdrag på de forskande läkemedelsbolagens intresseorganisation Lif.

– Jag har arbetat som sakkunnig på Lif sedan 2017 där jag i min roll verkar för att skapa förbättrade förutsättningar för att genomföra företagsinitierade, kliniska läkemedels­prövningar i svensk hälso- och sjukvård. Det handlar ofta om att försöka undanröja hinder som kan ha en negativ påverkan för Sverige som land gällande genomförande av kliniska prövningar.

Sedan år 2020 har Jenny Söderberg delat sin tid mellan uppdrag för Lif respektive Region Stockholm. Vid Regionledningskontoret har hon ansvarat för en utredning om samordning av Stockholms biobanker och framtagandet av den handlingsplan för kliniska prövningar som publicerades tidigare i år.

– Nu pågår arbetet att implementera handlingsplanen för kliniska prövningar i Region Stockholm och det arbetet kommer att gå hand i hand med det arbete vi gör inom noden som till exempel etablering av ett vårdgivarövergripande FoU-juristnätverk i regionen, säger Jenny Söderberg.

Överlämning från tidigare nodförestådare

Viktoria Björk, som lämnar över uppdraget som Forum Stockholm-Gotlands nodföreståndare, kommenterar skiftet.

– I år har jag haft uppdraget som nodföreståndare under fem år, och med anledningen att det alltid bra med förnyelse, känner jag att det är dags att lämna över. Jag är väldigt glad att Jenny har tackat ja till att ta över stafettpinnen. Hennes erfarenhet och kompetens kommer bidra med mycket till noden.

Porträtt Viktoria Björk

Viktoria Björk är glad att det blir Jenny Söderberg som efterträder henne i rollen som nodföreståndare. Foto: Petra Groth


– Avdelningen för forsknings- och utvecklingsstöd på Karolinska Universitetssjukhuset som jag ansvarar för kommer att vara fortsatt delaktiga inom samarbetet Kliniska Studier Sverige på olika sätt, fortsätter Viktoria. Flera av avdelningens medarbetare ingår i Kliniska Studier Sverige arbete och bidrar med sin expertis i arbetsgrupper och nätverk. Det betyder också att Jenny och jag kommer att samordna oss inom vad som sker regionalt och nationellt.

– För mig känner jag att cirkeln blir sluten med uppdraget som nodföreståndare för Forum Stockholm-Gotland och det arbete som inleddes på Enheten för kliniska studier på Vetenskapsrådet 2015, fortsätter Jenny. Samtidigt är jag ödmjuk inför uppdraget. Inom Region Stockholm har vi en upparbetad kompetens och etablerade strukturer för kliniska studier, jag ser att jag har ett viktigt uppdrag i att förvalta detta i min roll som nodföreståndare.

Senast publicerad: