Ordförklaringar:

Webbinarieserie blir återkommande

Forum Stockholm-Gotlands webbinarieserie som getts under hösten har varit uppskattad och de sju tillfällena har totalt haft 177 deltagare. Till våren planeras en ny omgång där några nya ämnen kommer att dyka upp.

– Vi är supernöjda att det var många som hittade till våra webbinarier, säger Petra Groth, nodsamordnare vid Forum Stockholm-Gotland. När vi tittar på organisationstillhörighet för deltagare så ser vi att vi nått ut till flera vårdgivare i Region Stockholm och kunnat dela information med dem. Kul också att se att vi hade deltagare från hälso- och sjukvård i andra regioner och även från akademi och industri.

– Jag tycker Forum Stockholm-Gotlands webbinarier har varit väldigt givande med mycket bra information och bra föreläsare, säger Eva Alriksson, Senior Clinical Research Associate vid LINK Medical.

Graf som visar procent deltagare, 73% Region Stockholm, 19% extern region, 4% industri, 4% akademi

Grafen visar fördelningen av deltagare per webbinarietillfälle. Störst andel deltagare har tillhörighet inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm men också från övriga landet.


Höstens webbinarier har bland annat tagit upp avtalsfrågor, regelverk vid medicintekniska prövningar och erfarenheter från ansökningar i CTIS-portalen.

– Webbinarierna har varit ett jättebra sätt att kunna dela just erfarenheter, berättar Helene Sjöö, utbildningssamordnare och klinisk prövningsledare på KTA. Vi är inte experter på CTIS men har erfarenheter från användarperspektivet som kan vara värdefullt för andra att ta del av.

Till våren planeras en ny webbinarieserie men några återkommande ämnen och några nytillkommna. Övergripande tema och målgrupp är densamma.

– Till vårens omgång planerar vi utöka med ämnen som till exempel erfarenheter från EU-ansökningar och processer kring decentralicerade studier, säger Petra Groth.

Ta del av presentationer och frågor & svar från tidigare webbinarium


Tidigare webbinarium

Senast publicerad: