Ordförklaringar:

NASTRO utbildningsdag - för alla som arbetar med kliniska cancerstudier

Den 22 mars hälsar Nätverket för universitessjukhusens prövningsenheter inom onkologi, NASTRO, välkommen till en nationell utbildningsdag på Karolinska Universitetssjukhuset. Även personal som arbetar med studier på andra diagnosgrupper är varmt välkomna!

Utbildningsdagen hålls denna gång i Stockholm på Karolinska Universitessjukhuset i Solna. På programmet står bland annat frågor som hur vi kan utmana onödig administration i kliniska prövningar och var vi står nu gällande specialistutbildning och kompetensutveckling för forskningssjuksköterskor.

Tid: Fredag 22 mars 2024 kl. 9.00 – 16.00
Plats: Sune Bergströms Aula, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Se program och anmäl dig | karolinska.se Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: