Ordförklaringar:

Dialog kring forsknings­pipeline inom infektion

Den 21 mars bjuder Region Stockholm, ACTION Sweden & Lif in till dialog kring horisontspaning avseende forskningspipeline inom indikationsområdet infektion.

Fler kliniska läkemedelsprövningar i Sverige förutsätter en ökad beredskap och säkrad genomförandekapacitet. Med den utgångspunkten önskar det nationella respektive regionala terapeutiska nätverket för infektionssjukdomar en diskussion med representanter för forskande läkemedelsföretag om pipeline och relevanta produkter under utveckling som har förutsättningar att beforskas i Sverige kommande 24 månader utifrån vad som idag befinner sig i pre-klinik/fas I. Nätverken representeras av ledande forskare och specialistläkare, alla med gedigen erfarenhet från såväl företags- som akademiskt initierad forskning.

På motsvarande sätt och i samma dialog vill den samlade professionen representerade i nätverken, förmedla områden/indikationer där förmåga och förutsättningar är särskilt bra, men också medicinskt och vetenskapligt relevant för svensk hälso- och sjukvård och svenska patienter.

Målsättningen med detta initiativ från hälso- och sjukvården är att det ska ligga till grund för en långsiktig dialog och ett partnerskap kring frågan, att det ska effektivisera och resultera i en mer träffsäker feasibilityprocess samt bidra till en snabbare startprocess när prövningen allokerats.

Dialogen genomförs i digitala 1:1 möten, och där ett företag i taget träffar nätverkens representanter. Varje möte är 30 minuter. Företagen uppmanas bemanna mötet med utpräglad medicinsk/vetenskaplig kompetens, gärna i kombination med clinical operations.

Detaljer

När: torsdagen den 21 mars, kl 13:00–17:00
Hur: digitalt via Teams
Bokning: mötestiden (30 minuter) bokas via Lif (länk till anmälan Länk till annan webbplats.) som bekräftar med möteslänk och förslag till agenda för mötet.
Frågor: vänligen kontakta nätverkskoordinator Jenny Söderberg, Region Stockholm
(jenny.soderberg@regionstockholm.se) eller Frida Lundmark, Lead Life Science, Lif
(frida.lundmark@lif.se)

ACTION Sweden

ACTION Sweden är ett nationellt nätverk och en plattform för samverkan mellan Sveriges infektionskliniker och andra specialiteter i syfta att möjliggöra högkvalitativ klinisk forskning om akuta infektioner.

Terapinätverk Infektion i Region Stockholm

Terapinätverk Infektion är ett vårdgivarövergripande nätverk och där Capio St Göran, Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO) och Södersjukhuset ingår. Nätverket är en regional plattform för att effektivisera och samordna såväl förfrågningar (feasibility) som genomförandetav kliniska läkemedelsprövningar.

Senast publicerad: