Ordförklaringar:

FormulärTEST

Här ska ingressen vara. Ingressen sammanfattar sidans innehåll och får gärna innehålla nyckelord för sidan. Formatmallen "Ingress" används för att formatera ingressen. Rekommenderad textlängd för ingress är 300-450 tecken. Sidor som har väldigt begränsat textinnehåll behöver inte ha en ingress.

En bra och tydlig rubrik

Rubriker informerar besökaren om vad stycket handlar om. De får gärna innehålla nyckelord och vara 5-10 ord långa.


Om du är intresserad kan du gå en kurs

Senast publicerad:

Innehåll på sidan