Ordförklaringar:

Verktyg och mallar

Här finner du guidning till stöd vid planering och genomförande av kliniska studier.

Stöddokument - kliniska studier Sverige

Mallar och stöddokument för planering och genomförande av kliniska studier har tagits fram inom samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Kliniska Studier - steg för steg

Sidorna på Kliniska studier - steg för steg riktar sig i första hand till personer inom vård och forskning som vill veta mer om hur studieprocessen ser ut och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie.

Forskarstöd

KI:s webbsidor Forskarstöd Länk till annan webbplats. finns sammanställning av det stöd som experter på KI:s olika avdelningar, enheter och institutioner bistår med. Här finns också en kategoriserad sammanställning av länkar till andra webbplatser som ger information och stöd för Kliniska Studier.

Avtalsprojektet

Avtalsprojektet Länk till annan webbplats. är dokument framtagna i syfte att användas som stöd i samband med avtalsskrivning och kostnadsberäkning vid kliniska studier. Materialet framtaget inom Kliniska Studier Sverige.

Senast publicerad: