Ordförklaringar:

Ansökan om tillgång till data för forskningsändamål

Här hittar du information om hur man ansöker om tillgång till hälsodata för forskningsändamål inom Sydöstra Sjukvårdsregionen.

Ansökan från två eller fler regioner

Önskar du data från två eller fler regioner använder du blanketten som finns under knappen nedan.

Ansökan skickas via e-post till halsodatasydostra@regionostergotland.se
Har du önskemål om rådgivning eller andra frågor om tillgång till hälsodata för forskningsändamål används samma e-postadress.

Ansökan från endast en region

Önskar du att forska på data från endast en region så hänvisar vi i dagsläget till respektive regions ingång för att få tillgång till data för forskningsändamål.
Undersökningar som Sydöstra Sjukvårdsregionen har gjort visar att det ofta är en stor fördel om du kontaktar oss innan du skickar in din ansökan eller till och med innan du ansöker om etikprövning. Du hittar mailadresser på respektive regions webbplats.

Region Östergötland Länk till annan webbplats.

Region Kalmar län Länk till annan webbplats.

Region Jönköpings län Länk till annan webbplats.


Senast publicerad: