Ordförklaringar:

Kalendarium

 1. 10 sep
  Diagnostiska test, sensitivitet, specificitet, PPV – den enkla vägen 

  Forum Norr Seminarium Digitalt

  Forum Norrs seminarieserie i statistisk metod. Beräkningarna bakom egenskaperna i diagnostiska test är inte avancerade, men de kan ändå upplevas som krångliga. Det har också visats att förmågan inte alltid är den bästa när det kommer till att göra

 2. 18 sep
  Grundkurs i Good Clinical Practice

  Forum Norr Utbildning Digitalt

  Kursen ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande och avslutande av kliniska prövningar. Denna kurs vänder sig till dig som inte tidigare gått en grundkurs i GCP. Kursen är öppen för deltagare från

 3. 01 okt
  Interaktioner

  Forum Norr Seminarium Digitalt

  Forum Norrs seminarieserie i statistisk metod. Föreläsare är Gabriel Granåsen, Region Västerbotten/Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet . Läs mer om våra statistikseminarier: Utbildningar i statistik

 4. 17 okt
  Regelverk, forskningsetik och GCP för chefer

  Forum Norr Utbildning Digitalt

  Utbildningen ger verksamhetschefen en introduktion till de regelverk som finns att förhålla sig till för olika typer av klinisk forskning. Denna kurs riktar sig till verksamhetschefer och andra chefer som arbetar i en verksamhet inom hälso- och

 5. 23 okt
  Design av randomiserade kontrollerade studier – konsten att tänka efter före

  Forum Norr Seminarium Digitalt

  Forum Norrs seminarieserie i statistisk metod. Randomisering kan vara det närmaste vi kan komma magi inom forskning. Under rätt förutsättningar ger det oss möjlighet utjämna de systematiska felkällor som plågar oss när vi från icke-randomiserade

 6. 12 nov
  Introduction to Meta-analysis

  Forum Norr Seminarium Digitalt

  Forum Norrs seminarieserie i statistisk metod. Meta-analysis is a statistical tool that combines results from multiple studies to derive a more precise estimate of the effect size. We will discuss the principles in conducting a meta-analys is,

 7. 13 nov
  Repetitionskurs i Good Clinical Practice

  Forum Norr Utbildning Digitalt

  Kursen ger en repetition om regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska prövningar. Kursen vänder sig till dig som tidigare gått en kurs i GCP någon gång de senaste fem åren och behöver en repetition i GCP. Kursen

 8. 04 dec
  Varför blir inte min artikel accepterad?

  Forum Norr Seminarium

  Forum Norrs seminarieserie i statistisk metod. Några tips och idéer på hur den röda tråden kan knytas ihop i studier, det vill säga att bakgrunden hänger ihop med forskningsfrågan, som leder fram till designen, analysen, resultaten, och diskussionen,

 9. 22 maj
  Nationell konferens om kliniska studier

  Kliniska studier Sverige , Forum Norr , Forum Mellansverige , Forum Stockholm-Gotland , Gothia Forum , Forum Sydost , Forum Söder Konferens

  Skriv en kort sammanfattning om eventet här. Denna text visas ut i kalendermodulen. För sjätte gången arrangeras Nationell konferens om kliniska studier. Denna gång i Umeå med Forum Norr som värdnod. Nationell konferens om kliniska studier är en

Rensa