Ordförklaringar:

Kalendarium

 1. 11 mar
  From data to decision: A guide to developing and assessing risk prediction models

  Forum Norr Seminarium Digitalt

  Forum Norrs seminarieserie i statistisk metod. Risk prediction models use predictors (covariates) to estimate the probability that a specific outcome is present or will occur within a specific time period. They can be used to facilitate clinical

 2. 10 apr
  Rensning och samkörning av forskningsdata

  Forum Norr Seminarium Digitalt

  Forum Norrs seminarieserie i statistisk metod. Tips runt cleaning och samkörning av forskningsdata, med exempel från registerforskning och praktiska tips i SPSS. Föreläsare är Christel Häggström, Region Västerbotten/ Institutionen för folkhälsa och

 3. 11 apr
  Regional nätverksträff för forskningssjuksköterskor

  Forum Norr Nätverksträff

  Tema: Hantering av personuppgifter i klinisk forskning – vad är det som gäller? Nätverksträffarna för forskningssjuksköterskor i norra sjukvårdsregionen syftar till att samornda forskningssjuksköterskans arbete och skapa möjlighet till att dela

 4. 23 apr
  Fördjupningskurs i Good Clinical Practice

  Forum Norr Utbildning Digitalt

  Kursen ger fördjupade kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska studier. Kursen vänder sig till dig som tidigare har gått en grundläggande kurs i GCP och är intresserad av att fördjupa eller

 5. 25 apr
  Statistikteorins grundprinciper

  Forum Norr Utbildning Digitalt

  Femte och sista delen i Forum Norrs utbildningsserie om statistik i vardagen. Denna behandlar grundprinciper bakom statistiska metoder. Utbildningen ska ge deltagarna statistiska verktyg och färdigheter som kan användas i vardagliga arbetsgruppgifter

 6. 02 maj
  GCP för chefer

  Forum Norr Utbildning Digitalt

  Utbildningen fokuserar på verksamhetschefens ansvar i relation till lagstiftningen vid kliniska prövningar. Verksamhetschefer, FoU-ansvariga och andra chefer i hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen bjuds in till att ta del av ett

 7. 07 maj
  Metoder för upprepade mätningar

  Forum Norr Seminarium Digitalt

  Forum Norrs seminarieserie i statistisk metod. Föreläsare är Staffan Betnér, Region Västerbotten/ Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Länk till evenemanget

 8. 30 maj
  Korstabeller och andra jämförelse över andelar

  Forum Norr Seminarium Digitalt

  Forum Norrs seminarieserie i statistisk metod. När deskriptiv statistik presenteras i vetenskapliga artiklar är det ofta en korstabell med andelar, till exempel andelen kvinnor, som vi räknar statistik med. I den här presentationen får du lära dig om

Rensa