Ordförklaringar:

Kalendarium

 1. 26 sep
  Grundkurs i Good Clinical Practice

  Forum Norr Utbildning Online

  Kursen ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande och avslutande av kliniska prövningar. Denna kurs vänder sig till dig som inte tidigare gått en grundkurs i GCP. Kursen är öppen för deltagare från

 2. 04 okt
  Bortom linjäritet: En introduktion till Splines

  Forum Norr Seminarium Online

  Seminariet förklarar hur splines kan användas för att modellera icke-linjära samband. Varje statistisk analys vilar på antaganden. Ett vanligt antagande är att samband mellan variabler är linjära, men vad händer när det antagandet inte håller?

 3. 04 okt
  Forskningslunch

  Forum Söder Seminarium Online

  Forskningslunch Kliniska Studier Sverige - Forum Söder presenterar sin verksamhet och vad vi kan göra för dig innan, under och efter en klinisk studie. Digital forskningslunch Kliniska Studier Sverige - Forum Söder erbjuder ett nätverk för dig som

 4. 19 okt
  Regional nätverksträff för forskningssjuksköterskor

  Forum Norr Seminarium

  Forskningssjuksköterskenätverket ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter med andra och fortsatt utveckling av din yrkesroll. Beatrice Backman Lönn föreläser om sjuksköterskans roll som forskningssjuksköterska. Program Inledning

 5. 26 okt
  Standardiserade epidemiologiska mått

  Forum Norr Seminarium Online

  Under den här presentationen kommer det att ges en kort introduktion till standardisering, exempel på när det är tillämpbart och hur SIR beräknas. “ Standardizecd incidens ratio (SIR) ” är en vanlig metod i kohortstudier om man har mycket information

 6. 14 nov
  Enkätkonstruktion

  Forum Norr Seminarium Online

  Att konstruera enkäter, både frågor och svar, är en viktig men inte alltid lätt uppgift. Många undersökningar bygger på enkäter. Så a tt konstruera enkäter, både frågor och svar, är en viktig men inte alltid lätt uppgift . Under p asset kommer vi att

 7. 21 nov
  Repetitionskurs i Good Clinical Practice

  Forum Norr Utbildning Online

  Kursen ger en repetition vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska prövningar. Kursen vänder sig till dig som tidigare gått en kurs i GCP någon gång de senaste fem åren och behöver en repetition i GCP

 8. 05 dec
  Icke-proportionella hazarder i Coxmodeller

  Forum Norr Seminarium Online

  I kohortstudier används ofta Cox proportional hazards regressionsmodell för att beräkna en hazardkvot (riskkvot) som ett mått för samband mellan exponering och utfall. I kohortstudier används ofta Cox proportional hazards regressionsmodell för att

Rensa