Ordförklaringar:

Kliniska forsknings­enheten (KFÖ)

Kliniska forskningsenheten stödjer kliniker med uppstartsarbete och praktiskt genomförande av akademiska och sponsorinitierade kliniska studier.

Från och med den 1 maj 2024 kommer Kliniska forskningsenheten Forum Östergötland (KFÖ) göra uppehåll i sin verksamhet. Vid eventuella frågor kontakta Forum Östergötland

Stöd till kliniska studier

Inom Forum Sydost finns Kliniska forskningsenheten (KFÖ) som stödjer kliniker med uppstartsarbete och praktiskt genomförande av akademiska och sponsorinitierade kliniska studier.

Vi har erfarenhet av att bedriva studier i olika utvecklingsfaser inom flertalet terapiområden, bland annat läkemedel och medicintekniska produkter. För att genomföra en studie på KFÖ krävs anställning inom Region Östergötland.

Forskningsstöd vi erbjuder

  • GCP-utbildad forskningssjuksköterska för provtagning inklusive omhändertagande av prov, basal övervakning, samt studiespecifika administrativa uppgifter.
  • Egna lokaler med
    • Sängplatser
    • Undersökningsrum
    • Utrustning exempelvis EKG och laboratorium

Har ni önskemål om att tjänsten ska utföras i era lokaler undersöker vi den möjligheten tillsammans med dig som kund.

Öppettider

Vi erbjuder våra tjänster under kontorstid helgfria vardagar.

Kontakt

Besöksadress: Universitetssjukhuset, Norra entrén (ingång 7), plan 10 mellan målpunkt K och L.

Senast publicerad: