Ordförklaringar:

Lokal nod Region Kalmar län

Den lokala noden består av Forskningssektionen i Kalmar

Forskningsstöd i Region Kalmar län

Forskningssektionen ger stöd till medarbetare som vill börja forska eller till medarbetare som redan bedriver forskningsarbete.

Vi kan erbjuda:

  • handledning i samband med etik-, metod- och statistikfrågor
  • administrativt och praktiskt stöd vid kliniska studier
  • forskningslabb

Vi har ett nätverk för forskningssjuksköterskor och annan forskningsstödjande personal, där vi anordnar lokala träffar ett par gånger per år.

Snabbfakta

Invånare: 247 000
Sjukhus: 3
Hälsocentraler: 28

Senast publicerad: