Ordförklaringar:

Nätverksträff för forsknings­sjuksköterskor

Ett 60-tal forskningssjuksköterskor från hela sydöstra sjukvårdsregionen samlades på den regionala nätverksträffen i Linköping den 11 maj. Syftet är att skapa nätverk och att ta del av föredrag om aktuella ämnen.

Sedan 2016 (med undantag för 2020) har Forum Sydost arrangerat regionala nätverksträffar för forskningssjuksköterskor på olika platser inom sydöstra sjukvårdsregionen.

Beate König, koordinator på Forskningssektionen i Kalmar, inledde dagen med kort information om Forum Sydost för de cirka 60 personer som hade anmält sig. Vid sin sida hade hon Yvonne Pantzar, forskningskoordinator från Jönköping, samt Mona Ahlberg, forskningssjuksköterska från Linköping.

Dagens program handlande bland annat om hur man behandlar personuppgifter inom forskning. Följande punkter togs upp under presentationen:

  • Introduktion till dataskydd – lagstiftning och begrepp
  • Introduktion till dataskydd och forskning
  • Personuppgiftsbiträdesavtal
  • Patientuppgifter – tillåten åtkomst
  • Registerförteckning
  • Frågor – dialog

Vidare deltog Sofia-Maria Annell från LiF (de forskande läkemedelsföretagen) med en föreläsning om vikten av samarbete med industrin. Lina Malm från Forum Östergötland informerade kort om CTIS (Clinical Trial Information System), ett nytt ansökningssystem för kliniska prövningar som gäller hela Europa och som började implementeras 31 januari 2022.

Yvonne Pantzar informerade om den så kallade Resurslistan, en lista som Forum Sydost har arbetat fram och som vi hoppas ska vara till hjälp för läkemedelsföretag/akademiska prövare för att se vilka resurser som finns på respektive sjukhus och på sikt även vårdcentraler.

Resurslistan uppdateras löpande och kommer att finnas tillgänglig på Kliniska Studier Sveriges webbsida.

Dagen avslutades med en workshop för att knyta ihop förmiddagens presentationer samt för att nätverka och knyta kontakter.

Senast publicerad: