Ordförklaringar:

Ny forskarskola för doktorander inom klinisk forskning

Forskarskolan Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen startar sin verksamhet hösten 2022. De första doktoranderna är antagna och nya doktorander antas löpande. Region Östergötland har initierat och finansierar forskarskolan och Linköpings universitet har det akademiska ansvaret.

Forskarskolan Nära vård Illustration Foto - Staffan Gustavsson

Syftet är att bidra till en stark och livskraftig forskning i Nära vård, genom att samla forskningsaktiva inom kommunal och regional hälso- och sjukvård i hela Sydöstra sjukvårdsregionen och kommunerna i dessa län.

Tvärvetenskap

Forskarskolan är tvärvetenskaplig och interprofessionell med ett fokus på invånaren, patienten, brukaren och dennes närstående. Att forskarskolan är tvärvetenskaplig innebär att den inbegriper metoder, terminologi och expertis från olika vetenskapsgrenar och rör sig över eller befinner sig i gränsområdena mellan ämnen och discipliner.

Det interprofessionella anslaget är viktigt då flera yrkesgrupper lär tillsammans både av och om varandra för att berika forskningsprojekten och forskningsmiljön.

Regionalt och kommunalt

Målsättningen är att öka kunskaperna om Nära vård, utveckla nätverk samt stärka vetenskaplig kompetens och akademisk meritering. Därför är forskarskolan öppen för forskarstuderande inom kommunal och regional hälso- och sjukvård i Sydöstra sjukvårdsregionen och kommunerna i dessa län, oavsett yrkeskategori, som har ett intresse för och ett forskningsprojekt som är relevant för kunskapsområdet Nära vård.

Antagning till forskarskolan

Antagning till forskarskolan sker löpande. Kontakta föreståndaren sara.bergstrand@liu.se

Forskarskolan Nära vård (liu.se) Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: