Ordförklaringar:
Forskningskoordinator föreläser för grupp.

Forskningskoordinatorn Åsa Rydmark Kersley föreläste.

Uppskattad kurs hölls på Forum Östergötland

Forum Östergötland har hållit en grundkurs i klinisk läkemedelsprövning och Good Clinical Practice (GCP) med 25 deltagare.

Kursen som hölls den 5-7 oktober riktade sig till forskningsaktiva och forskningsstödjande personal inom hälso- och sjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen.

Kursen fokuserar på obligatoriska regulativa krav vid läkemedelsprövningar. Bland annat föreläste Therese Petterson från Region Östergötland om avtal i kliniska prövningar.

Åsa Rydmark Kersley samt Lotta Lindh-Åstrand från Forum Östergötland höll föredrag om klinisk prövning, regelverk och läkemedelsutveckling. På programmet stod också föredrag om etikprövning och om biobanker i klinisk prövning.

- Vi är glada över att kunna hålla de här utbildningarna. De är uppskattade, och behövs för att stärka forskningsaktiva medarbetare inom hälso- och sjukvård i sin vardag. Kurserna är också avgörande för att säkra att den forskning vi bedriver utförs enligt aktuella regelverk, säger Åsa Rydmark Kersley, forskningskoordinator på Forum Östergötland.

Kommande träffar mm:

  • Torsdag 15 december, kl 15-16 via Zoom. PVCs forskningschef Annette Sverker informerar om USV-enhet och akademisk vc och allmänläkare och biträdande professor Magnus Falk berättar om hur det är att arbeta på en akademisk vårdcentral.
  • Tisdag 18 april 2023, Fysisk träff på plats i Alvesta, för RÖ, Kalmar och Jönköping. Heldag där vi kommer fokusera på pågående och avslutade förskningsprojekt inom primärvården. Mer info om agenda och upplägg kommer, men boka in datumet i era kalendrar.
  • Tisdag 28 februari 2023 kl 15-16:00 via Zoom, planerar vi även en träff för RÖ.

Minnesanteckningar 1 Word, 251 kB.
Minnesanteckningar 2 Word, 20 kB.

Senast publicerad: